Nhận gia công chi tiết cơ khí

+ Thiết kế đồ giá
+ Gia công các chi tiết vật liệu kim loại, nhựa…