Cung cấp các loại giá-kệ, băng tải

+ Nhận thiết kế lắp đặt các loại giá kệ, bàn thao tác trong nhà máy.
+ Thiết kế lắp đặt các xe đẩy linh kiện, hàng hóa bằng khung nhôm or thép định hình.
+ Thiết kế lắp đặt các loại băng tải.