Thiết kế máy tự động hóa

Nhận tư vấn thiết kế, lắp ráp các máy tự động hóa, dây chuyền máy móc phục vụ sản xuất. Một số máy đã từng làm như:
+ Máy xiết vít tự động
+ Máy ép tự động phán đoán lực ép và hành trình
+ Máy thổi khí
+ Máy gắp sản phẩm tự động
+ Máy cnc gia công gỗ
+ Máy phun sơn tự động